Apoteka OS Pharm je privatna zdravstvena ustanova u vlasništvu primarijusa magistra farmacije Seada Osmančevića. Apotekarsku djelatnost obavljamo u 18 apotekarskih organizacijskih jedinica – apoteka.

Naša ustanova zapošljava preko 40 radnika različite profesije, od čega 25 magistara farmacije. Naši radnici imaju redovno i konstantno stručno usavršavanje kako na nivou same ustanove, tako i na državnom i internacionalnom nivou.

Svi magistri su članovi Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

Uz iskusan i motiviran tim, stalnim ulaganjem u edukaciju i nova znanja, vjerujemo kako svojim pacijentima možemo pružiti ono što i zaslužuju – kvalitetnu uslugu. Naše stručno osoblje stoji vam na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice koje imate, a za koje tražite odgovor u farmaciji.